Bæredygtige stævner

Vi skal alle tage et ansvar i den grønne omstilling og løsningen af klimakrisen, også i dansk orientering. Du får derfor her en lille liste til inspiration til næste gang, du som arrangør, vil tage ansvar.

Du kan læse om hvordan Dansk Orienterings-Forbunds tager ansvar for ansvar for klimakrisen og arbejder for bæredygtighed i sporten på forbundets hjemmeside her: Klima og bæredygtighed i Dansk Orientering (do-f.dk).

Se uddrag fra webinaret om bæredygtige stævner

Webinar: Bæredygtige stævner – hvordan gør man?

Dansk Orienterings-Forbund inviterede til webinar, hvor man kunne blive klogere på bæredygtighed, og hvad det vil sige at lave bæredygtige stævner, onsdag d. 4. januar 2023, kl. 20.00-21.00. Dansk Orientering har igennem mange år haft en fortælling om sig selv som en grøn og bæredygtig sport, der med sin tætte tilknytning til naturen, også kan…

Læs mere

Gode eksempler til inspiration:

  • Ved påskeløbene 2022 havde Silkeborg OK skrevet i instruktionen, at biler med flere end 3 personer fik parkering tættere på stævnepladsen
  • Amager OK koordinerer samkørsel i biler til udenbys stævner på baggrund af tilkendegivelser ved tilmelding i o-service
  • Ved DM Sprintstafet 2022 solgte Odense OK vegetariske sandwiches i kiosken. Der var stor efterspørgsel efter disse, som endte med at blive udsolgt
  • Til DM Hold 2022 har OK Syd fået produceret genanvendelige, foldbare drikkekopper, som løberne får udleveret inden start. Disse erstatter engangsplastikkrus ved væskedepoterne.

Har I taget initiativ til grønne tiltag i klubben eller til et stævne? – Registrer dem!

Dansk Orienterings-Forbund har en strategi for udvikling, der indebærer en række mål, som skal sikre at strategien bliver implementeret, og at den ønskede udvikling bliver gennemført i praksis. Et kriterie for mål og delmål har været, at de skal være målbare, og derfor er adgangen til data på forskellige områder, en vigtig del af strategiarbejdet i DOF. 

Det gælder også inden for bæredygtighed og grønne tiltag, som nu kan registreres på Dansk Orienterings-Forbunds hjemmeside. Vi håber I vil bidrage og registrere jeres grønne tiltag!

Læs mere på DOF’s hjemmeside:

DOF’s fem gode råd til mere bæredygtighed i klubben

De fysiske rammer

Undersøg muligheder for energirenovering og søg kommunale energirenoveringspuljer. Foreninger, der benytter kommunale lokaler, kan blandt andet bidrage til den grønne omstilling ved at afmelde uudnyttede tider og gøre kommuner opmærksomme på potentialer for energirenovering.

Transport

Understøt samkørsel og undersøg hvor kollektiv trafik er en relevant mulighed til og fra træninger og stævner.

Mad

Overvej at tilbyde mere mad med lavt klimaaftryk i hverdagen og til stævner. Bekæmp madspild ved for eksempel kun at købe nødvendige madvarer og tilbyde medlemmer at tage overskydende mad med hjem.

Tøj

Spørg til mulighederne for at købe tøj af genbrugspolyester og overvej mulighederne for at genbruge klubdragter/tøj. Evt. en byttebørs i klubben

Sæt bæredygtighed på dagsordenen

Drøft i bestyrelsen hvordan I kan bidrage til den grønne omstilling lokalt. Inviter en interesseret forælder, træner eller et medlem til at foreslå muligheder, og skab rammer for at personen kan sætte aktiviteter i gang.  

De 6 R’er – gode principper i alle sammenhænge

REFUSE – Spørg jer selv om I virkelig har brug for det produkt.

REDUCE – Hvordan kan I reducere brugen af ikke bæredygtige løsninger?

REUSE – Forsøg i videst muligt omfang at anvende genanvendelige produkter.

REPLACE – Se efter mere bæredygtige alternativer på eksisterende løsninger.

RECYCLE – Sørg for at det der ikke bliver brugt kan genanvendes.

REMIND – Inspirér klubmedlemmer og stakeholders til at tænke i bæredygtige alternativer.

Læs om klima og bæredygtighed i DIF

Danmarks Idrætsforbund arbejder aktivt med klima og bæredygtighed, og at tage ansvar. De skriver:

“Som Danmarks største civilsamfundsorganisation med næsten to mio. medlemmer føler vi i DIF et ansvar for at bidrage til en reduktion af de negative konsekvenser, som vi også selv har direkte interesse i.”

Læs mere på DIF’s hjemmeside: