Bidrag til Uddannelsesplatformen

Uddannelsesplatformen er et initiativ, der skal samle alle introduktioner, vejledninger, kurser, instruktioner og inspirationskilder til orienteringsløb, på en fælles platform for uddannelse og læring under Dansk Orienterings-Forbund.

I udviklingen af platformen er vi i Dansk Orienterings-Forbund afhængige af dygtige frivillige, der sidder med viden om forskellige emner, og vi håber derfor, at vi med denne side, kan gøre det nemt for dem at bidrage med indhold. Du bidrager ved at sende dit indhold til forbundet, og nedefor, kan du se hvordan.

Følgende elementer skal være på plads, når du sender indhold til en af forbundets ansatte konsulenter, til upload på Uddannelsesplatformen:

 1. Overskrift/titel
  Dit indhold skal have en overskrift eller en titel, der beskriver indholdet, og som gerne må være vinklet på, hvad brugeren får ud af at læse/se indholdet. Fx: ‘Sådan laver du en let bane i Condes’. Overskriften sendes som tekst i et word-dokument eller som tekst i e-mailen.
 2. Kategori og emne
  Uddannelsesplatformen er struktureret efter 7 kategorier, som er de overemner, der er i menulinjen øverst på platformen; Træneruddannelse, Arrangør, Korttegning, Orientering digitalt, Klubudvikling, MTBO, Godt at vide. Under hver kategori er der en række emner, hvor nogle af dem, kan optræde flere steder. Når du laver indhold til Uddannelsesplatformen, skal du tage stilling til, under hvilket emne, dit indhold passer ind. Skriv gerne, hvis dit indhold skal ligge sammen med andet indhold, eller linke til/fra andre sider eller andet indhold. Det er muligt at lave nye emner, men overvej for overskuelighedens skyld, om dit indhold ikke passer ind under et af de eksisterende emner. Kategori og emne sendes som tekst i et word-dokument eller som tekst i e-mailen.
 3. Beskrivelse
  Du skal lave en kort beskrivelse af dit indhold, som kan bruges som introduktion øverst på den side, dit indhold kommer til at lægge på. I beskrivelsen af indholdet, må formatet på indholdet og hvordan det skal bruges gerne nævnes. Fx. ‘I denne guide til banelægning, skal du se tre videoer om programmet condes, som er et populært program, der kan bruges til at lægge baner til orienteringsløb i’. Beskrivelsen sendes som tekst i et word-dokument eller som tekst i e-mailen.
 4. Indhold
  Selve indholdet, skal medsendes som enten tekst i et word-dokument, som et link til en youtube video (sat ind i e-mailen eller i et word-dokument) eller som en video-fil, der sendes via en filoverførselstjeneste som fx WeTransfer, Google Drive, Dropbox, Box eller lignende. Send også gerne billeder vedhæftet eller via en filoverførselstjeneste. Der skal være mindst ét billede til illustration af indholdet, uanset om det er video eller tekst.

Når du har alle elementerne på plads, sendes de til den ansatte i forbundet, du har haft kontakt med omkring indholdet, eller til hovedansvarlig for Uddannelsesplatformen, Camilla Bevensee, på cb@do-f.dk.