Fra skole til klub

Skolereformen giver muligheder for at opbygge et tæt samarbejde med den lokale skole, og dermed få chancen for blandt andet, at rekruttere nye medlemmer. Igennem et samarbejde med skoler får I chance for:

 • at rekruttere nye medlemmer, herunder også forældre
 • at synliggøre jeres klub i lokalområdet
 • at inspirere lærerne til at lave orienteringsaktiviteter i skolen
 • at nå børn, som klubben ellers ikke har mulighed for at komme i kontakt med

Hent ‘Fra skole til klub’-konceptet som pdf her:

A: Fundamenten – Klubben

 • Skab et inspirerende og udviklende klubmiljø
 • Dygtige, uddannede og engagerede trænere,
 • Den gode velkomst. Brug tid på at fortælle forældre om klubben og sporten
 • Inspirerende og sikker træning (TBU-håndbogen)
 • Implicit tilgang (stil spørgsmål)
 • Involvere forældre i klubben
 • Faciliteter og materiale i topform

VIDEO: Om at tage imod nye medlemmer

VIDEO: formidling af den store historie

B: Forberedelse

 • Find den/de rigtige skole(r) for jer at samarbejde med.
 • Vær realistiske omkring, hvad I kan overkomme.
 • Snak igennem, hvad I kan, hvilke aktiviteter I gerne vil lave og for hvilke målgrupper – derudover ikke mindst hvor meget I kan lave (antal gange eller antal uger i forløb).
 • Hav frivillige klar- find personer, der har de rette kompetencer til at indgå i skolen.

Lav eventuelt en målsætning for de aktiviteter, som I vil samarbejde med skoler og SFO om. Læring er et vigtigt aspekt for skolerne – det skal være relevant for eleverne.

C: Kontakt:

 • Find den rigtige indgang til kommunen/skolen – find de(n) rigtige kontaktperson(er).
 • Sørg for at snakke igennem, hvilke forventninger skolen har, og I har.
 • Lav klare aftaler omkring de aktiviteter, I skal lave.
 • Evaluer jeres samarbejde med skolen årligt

VIDEO: Involvering af kommunale aktører

D: Forløbet

God orienteringsaktivitet – kræver forberedelse, viden og kompetence. Lærerne har i bedste fald lidt viden – men ingen tid til forberedelse og meget begrænsede kompetencer. Det er væsentligt bedre at man selv står for at planlægge og afholde aktiviteter i samarbejde med skolerne – lidt efter devicen:

Skolerne stiller “børn” og undervisnings/SFO-tid til rådighed, orienteringsklubben klarer alt det andet.

VIDEO: Rekruttering gennem forløb

VIDEO: Åben Skole

E: Hjælp

 • Brug jeres lokale Idrætsråd/Idrætssamvirke til ideudvikling
 • Find naboidrætter, som I kan samarbejde med omkring aktiviteter, og husk at koordinere jeres indsatser med jeres naboklubber.

Brug DOFs udviklingskonsulenter til rådgivning og hjælp

Fra skole til klub-konceptet kan ses som en pyramide, hvor man starter fra bunden, med at etablere et godt fundament for rekruttering og aktiviteter.

Fokusområder:

 • Rekruttering og fastholdelse er en topprioritering, ikke kun udøvere, men også frivillige.
 • Hav en klar plan for hvad I gør og fokuser på det. Prioriter benhårdt i jeres rekrutteringsaktiviteter.
 • Involvering af frivillige forældre.
 • Faciliteter og træningsmaterialer er i god og brugbar stand.
 • Engagerede, sjove, nærværende og uddannede trænere som aldrig svigter og som altid er velforberedte.
 • Skab sammenhæng mellem skoleforløbet og klubbens træninger: Fx SFO-arrangement over 3 torsdage, hvor der er blevet fulgt op med familieorientering i samme periode.
 • Gør det synligt/italesæt det børnene lærer/udvikler over for både lærere, pædagoger og forældre.
 • FÆRDIGHEDER, FORLØB, FORMIDLING & FORÆLDREVIDEO: De 4 F’er