Frivillighed – hvordan?

Foto: OK Vendelboerne

Træning, stævner, økonomi, skovkontakt, rekruttering, kommunikation, korttegning, klubtøj osv. Listen over frivillige opgaver i en orienteringsklub er lang. Her får du inspiration og idéer til, hvordan man kan engagere klubbens medlemmer i de mange forskellige opgaver.

Et godt sted at starte

Få styr på opgaverne

 • Beskriv dem konkret og (tids)afgrænset. Folk vil vide, hvad det kræver og hvad de siger ja til.

Giv folk gode muligheder for at byde ind

 • Det kan f.eks. være ved at rundsende et årligt spørgeskema på mail. Husk at følge op på det ved fælles aktiviteter. Det giver et overblik over medlemmernes kompetencer og interesser, så man ikke behøver spørge bredt ud hver gang, en ny tjans skal besættes.
 • Spørg gerne folk direkte

Vis, at det er sjovt at være frivillig!

Anerkendelse af det frivillige arbejde

 • Gør resultaterne synlige og del jeres succeshistorier
 • Hold arrangementer for de frivillige, måske en årlig fest?
 • Sørg for diverse ”goder” til de frivillige. Det kan f.eks. være betalt uddannelse/kurser, kørselsgodtgørelse, klubtøj, sociale arrangementer mv.
 • Hold ”systemerne” opdaterede, f.eks. hvis I har en database med interessetilkendegivelser fra medlemmerne

Et spørgsmål om kultur og organisering?

Vil man styrke frivilligheden i klubben, handler det i høj grad om at skabe en deltagende kultur. Medlemmer skal se sig selv som medlemmer og ikke blot brugere af foreningens tilbud.

 • Italesæt det frivillige arbejde som et fælles ansvar i stedet for en hjælpende hånd til bestyrelsen
 • Genbesøg organiseringen: Behøver man sidde i et udvalg for at bidrage? Hvad skal placeres i og uden for bestyrelsen?

Tre myter om frivillighed i orientering

 1. Vi har så mange specialiserede opgaver, som ikke er for alle og enhver

Dét udsagn kan måske skræmme nogen fra at engagere sig. Sørg i stedet for at lære nye op, når de viser interesse for et område. På den måde sikrer I også, at viden ikke er centreret på for få personer.

 • Frivilligt arbejde er bare ikke særlig attraktivt

En af de største motivatorer for frivilligt arbejde er, at det er sjovt og giver mulighed for netværk og fællesskab. Så sørg for at gøre det sjovt! Og vis, at det er det.

 • Folk har slet ikke tid til at engagere sig

I bund og grund har vi alle lige mange timer i døgnet. Men frygten for, at opgaverne griber om sig, afholder folk fra at engagere sig. Husk derfor at afgrænse opgaverne. Det gør det nemmere og mere overskueligt at påtage sig en tjans.

Har din klub en strategi for frivillighed?

Undersøgelser viser, at foreninger med en strategi for frivillighed har lettere ved at finde folk til de mange opgaver uden for bestyrelsen.

En frivilligstrategi kan indeholde:

 • Hvad: En konkret beskrivelse af de forskellige opgaver, frivillige varetager i klubben
 • Hvordan: Hvilke metoder bruger I til at invitere medlemmerne med i det frivillige arbejde?
 • Hvem: Hvor i bestyrelsen/udvalgene/klubben er ”hvervnings”-opgaven placeret?

Læs mere om frivillighed her:

Anbefalinger fra DIF: Gode råd til aktivering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger | DIF

Tema-side på DGI.dk: Foreningens frivillige (dgi.dk)