Kommunesamarbejde

Som orienteringsklub kan man samarbejde med sin kommune på flere forskellige måder

På denne side, er alt indhold om kommunesamarbejde, og hvad du kan bruge din kommune til samlet.

Du kan se klip fra webinaret 'Hvad kan du bruge din kommune til' og blive klogere på folkeoplysningsloven fra et orienteringsperspektiv.

At vi har samlet de ressourcer vi har, betyder ikke at indholdet her på siden er komplet, og derfor modtager vi gerne forslag til indhold der mangler, hvor det kan findes, eller hvem der kan hjælpe med at formidle den viden, der endnu ikke er at finde herinde.

Kan du hjælpe med det? Skriv til ansvarlig Camilla Bevensee på cb@do-f.dk.

Kommunesamarbejde kan være et win-win initiativ

Som orienteringsklub kan man samarbejde med sin kommune på flere forskellige områder.

Klubben har frivillige ressourcer, er eksperter i orientering og kan skabe gode aktiviteter til gavn for borgernes trivsel og sundhed.

Til gengæld kan kommunen skabe gode rammer for klubbens virke, f.eks. ved at yde økonomisk tilskud til aktiviteter, faciliteter (orienteringskortet), klubhuset eller andre lokaler, Find Vej-projekter, skoleorientering og events. Men også ved at sikre nem adgang til aktivitet i kommunale skove, by- og parkområder, og måske også hjælpe med at skabe adgang til private skove.

Det skaber en win-win situation, hvor kommunen understøtter det frivillige arbejde i klubben, mens klubben skaber gode tilbud for endnu flere af kommunens borgere.

 

Se klippet nedenfor, hvor John Søndergård fra FIF Hillerød fortæller om det gode samarbejde mellem klubben og Hillerød Kommune, som de har fået etableret de seneste år.

Se alle videoer fra webinarerne, på DOF's Youtube kanal DOFwebtv: YouTube kanal DOFwebtv

Folkeoplysningsloven fra et orienteringsperspektiv

Folkeoplysningsloven beskriver nogle regler for, at godkendte folkeoplysende foreninger kan modtage kommunalt tilskud. Det er en rammelov, som i praksis forvaltes vidt forskelligt i de enkelte kommuner.

Loven beskriver blandt andet kommunens opgaver i forhold til:

  • Anvisning af lokaler og udendørs anlæg: Til foreningsaktiviteter anviser kommunen ledige og til formålet egnede kommunale, regionale og statslige lokaler samt lokaler godkendt til uddannelsesbrug (f.eks. gymnasiale lokaler). Med lokaler menes også ”udendørs anlæg”. Anvisning af lokaler eller udendørs anlæg til aktiviteter for børn og unge har fortrinsret frem for lokaler til aktiviteter for voksne.
  • Lokaletilskud: I stedet for at anvise et egnet, offentligt lokale eller udendørs anlæg til klubben, kan kommunen give lokaletilskud til klubbens egne eller lejede lokaler eller ”lejrpladser”, der benyttes til aktiviteter for børn og unge under 25 år. I dette tilfælde har klubben ret til et tilskud på mindst 65 % af driftsudgifterne. Tilskuddet kan udregnes på forskellig vis, men knytter sig til aktiviteten og ikke f.eks. materialeopbevaring. Kommunen kan vælge også at give lokaletilskud ifm. aktiviteter for voksne over 25 år, ligesom kommunen kan afvise nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der i stedet kan anvises egnede lokaler.

Støtte til stævnepladsen? Lokaletilskud gælder også ”lejrpladser”, som er lejet af klubben og f.eks. ejet af en privatperson (og ikke kommunen selv). En stævneplads burde kunne karakteriseres som en ”lejrplads” og dermed være berettiget til lokaletilskud. Spørg din kommune – måske er der gode muligheder for at hente hjælp til at få dækket driftsomkostninger såsom el, opsætning af toiletvogne og evt. privat skovleje i forbindelse med afholdelse af stævner. Især hvis aktiviteterne (også) er for børn og unge under 25.

  • Aktivitetstilskud: Klubben har ret til at modtage aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år, og kommunen kan vælge også at yde tilskud til voksne over 25 samt fastsætte særlige takster for bestemte målgrupper, f.eks. seniorer. Kommunen fastsætter selv tilskudsmodellen, og der kan f.eks. beregnes tilskud både på baggrund af klubbens medlemstal eller aktivitetstimer.

Se klippet nedenfor, hvor udviklingskonsulent Johanne Valbjørn Gydesen beskriver kommunernes forpligtelser og muligheder ift. at give økonomisk tilskud til foreninger jf. folkeoplysningsloven.

Se alle videoer fra webinarerne, på DOF's Youtube kanal DOFwebtv: YouTube kanal DOFwebtv

Orienteringskortet er vores idrætsfacilitet

Kommunerne støtter i vidt omfang både etablering og drift af forskellige typer af idrætsfaciliteter.

Orienteringskortet er orienteringsløberens idrætsfacilitet, og det koster klubben mange ressourcer at producere. Derfor kan man med fordel indlede en dialog med sin kommune om mulighederne for at understøtte sporten og borgernes aktive fritidsliv ved at yde økonomisk støtte til korttegning.

Se klippet nedenfor, hvor John Søndergård fra FIF Hillerød beskriver klubbens aftale med kommunen om støtte til orienteringskortet.

Se alle videoer fra webinarerne, på DOF's Youtube kanal DOFwebtv: YouTube kanal DOFwebtv