Landsdækkende rekrutteringskampagne

Find Vej Dage 2022 – sjov motion i det fri

Landsdækkende kampagne med lokale begivenheder forankret i klubberne

Til september løber den landsdækkende kampagne Find Vej Dage af stablen, som udviklingskonsulenter i DOF, Nina Hoffmann og Johanne Valbjørn Gydesen præsenterede på repræsentantskabsmødet 5. marts. Kampagnen skal bidrage til at sprede budskabet om de mange orienteringsaktiviteter der er i hele landet, og invitere flere til at være med i klubbernes fællesskaber, igennem en eller flere målrettede aktiviteter.

DOF står for markedsføringen på den store klinge, og klubber landet over kan byde ind med aktiviteter målrettet nye medlemmer og andre, der er interesserede i orientering.

Kick-off 3.-4. september 2022 – denne weekend er valgt som kick-off, fordi det er tilpas tid efter sommerferien til at aktiviteterne ude i klubberne er kommet op i gear igen, og den ligger lige op til Naturens Uge, som aktiviteterne kan markedsføres igennem.

Aktiviteterne skal ikke nødvendigvis tage udgangspunkt i klubbens faste Find Vej-poster, men Find Vej er et kendt koncept, som vi kan bruge i markedsføringen. Det er også muligt at få sit arrangement markedsført gennem Friluftsrådets kampagne i samme periode: Naturens Uge.

Den enkelte klub beslutter selv, hvilke aktiviteter der skal afholdes og præcist hvornår de skal ligge. DOF markedsfører og sætter fokus på den landsdækkende kick-off weekend for Find Vej Dagene d. 3.-4. september, men det kan også være, at det for en specifik klub giver mere mening at lave en aktivitet på en hverdag i den efterfølgende uge fx, og så er det også en mulighed. Ligeledes definerer den enkelte klub selv målgruppen for aktiviteterne, og Find Vej Dagene kan dermed både være for børnefamilier, skoleelever, voksne og seniorer.

Der lægges op til opsamlende aktiviteter i de efterfølgende uger, herunder i Naturens Uge der ligger efter kick-off weekenden. Kampagnen skal dermed i udgangspunktet ikke ses som afgrænsede begivenheder, men længerevarende forløb – især hvis målet er rekruttering.

Der er to formål med kampagnen: Synlighed og medlemsvækst

Synlighed kan være formålet, hvis man ønsker at lave enkeltstående events, som øger lokalområdets kendskab til klubben. Rekruttering kan være formålet, hvis man gennem mere målrettede forløb ønsker at få flere medlemmer i klubben.

Tidsplan

5. marts: Kampagnen præsenteres på repræsentantskabsmødet.

6. april kl. 20.00-21.00: Webinar 1

  • Præsentation af Find Vej Dage, inspiration til de gode rekrutteringsforløb og cases fra forskellige klubber.

4. maj kl. 20.00-21.00: Webinar 2

  • Sparring med andre klubber med samme hovedmål. Foregår i mindre grupperum.

Maj-juni: Klubberne planlægger deres forløb, så de er klar til opstart efter ferien, evt. med sparring ved udviklingskonsulenterne.

August: Markedsføring af kampagnen (både af klubber og DOF).

3.-4. september: Kick-off weekend.

Resten af september: Opfølgende aktiviteter.

Den landsdækkende rekrutteringskampagne Find Vej Dage er en del af DOF’s strategi, og skal medvirke til at understøtte medlemsvækst samt udvikle og fastholde mængden af mangfoldige sociale og sportslige aktiviteter til glæde for orienteringsløbere og andre naturaktive.