Puljer og fonde

Der kan være mange penge at hente til klubbens aktiviteter, projekter og materiel, hvis man ved, hvor man skal søge. Her får du et overblik over nogle af de mest relevante puljer og fonde for orienteringsklubber.

DIF og DGI’s foreningspulje

Støtter projekter, der vedrører klubbens grundlæggende virke og eksisterende aktiviteter, samt projekter, der udvider klubbens aktiviteter, målgrupper og synlighed i samfundet.

Puljen for 2023 åbner 1. februar. Løbende ansøgningsfrist for beløb op til 30.000 kr.

Ansøgningsfrister for beløb over 30.000 kr.: 31. marts, 31. juli og 31. oktober 2023.

Kan søges én gang årligt pr. klub.

Læs mere her: Søg DIF og DGI’s foreningspulje

OK Esbjerg fik i 2020 bevilget 50.000 kr. fra DIF og DGI’s foreningspulje til indkøb af SportIdent-udstyr.
Se deres vellykkede ansøgning her.

Gode råd til ansøgningen – af bestyrelsesmedlem Kurt Thorøe, OK Esbjerg

Inden man starter skal man typisk have minimum:

 • Seneste underskrevet klubregnskab
 • Gældende vedtægter
 • CVR nr, hvem søger etc. alle praktiske ting, evt. login til kommunen etc.
 • Projektet
  • Budget på ens projekt (Hvad søger man i kroner ved puljen, hvad søger man ved andre steder, hvad giver foreningen selv (skal måske være 25%), frivillig tid)
  • Beskrivelse af projektet (Formål, målgruppe etc.)
  • Tidsplan for projektet (afstem med de puljer man søger og vær i god tid)
  • Projektet må gerne være noget ret konkret: Eks. Har vi de senere år fået penge til Sportident, Touch skærm og tilskud til et løb.
   Vi har ikke søgt til timer/løn, til projekter som direkte sigter efter mere aktivitet og tilsvarende.
 • Undersøg nøje de puljer man søger:
  • Hvad lægger de vægt på?
  • Hvad har de tidligere støttet?
  • Hvornår skal man søge og hvornår kan man få en bevilling?
  • Hvem sidder og bestemmer (ved lidt lokal ansøgning, vidste jeg at der var en person fra Varde i bestyrelsen, derfor nævnte jeg specifik vores ”aktivitetsområde til Esbjerg, Varde, Ribe mm….) – jeg tror det hjalp.

Umiddelbart har de fleste ansøgninger ikke givet 100% det vi gik efter. Ofte søgte vi måske på 50-60 % af den fulde omkostning, men fik måske 40-50 % tildelt.

Vi har også søgt en del steder uden held, og noget er tilfældigt og andet er fordi beløbet passer perfekt til deres bevillinger og øvrige ansøgninger.

Afslag ét år, kan jo godt betyde, at man lettere kan få en godkendelse året efter, fra samme pulje.


Friluftsrådets lokalforeningspulje

Støtter aktiviteter og projekter, der styrker klubbens daglige virke og løbende arbejde med friluftsliv samt aktiviteter og projekter, der forbedrer rammerne for foreningsarbejdet inden for friluftsliv.

Støtter ikke aktiviteter, der primært har karakter af konkurrenceidræt.

Foreninger kan søge sammen. Der kan søges om tilskud på op til 40.000 kr.

Ansøgningsfrist for 2023 meldes ud primo 2023.

Læs mere her: Lokalforeningspuljen | Friluftsrådet (friluftsraadet.dk)

Friluftsrådets projektpuljer

Fysiske rammer for friluftsliv: Støtter projekter, der forbedrer de fysiske rammer for danskernes friluftsliv – primært i form af faciliteter eller oplysningsmateriale. Det kunne f.eks. være et Find Vej-projekt eller måske konstruktion af nye o-kort.

Ansøgningsfrist: 15. februar 2023

Beløb: Min. 20.000 kr.

Læs mere her: Fysiske rammer for friluftsliv | Friluftsrådet (friluftsraadet.dk)

Børn og unges friluftsliv: Støtter indsatser, som fremmer børn og unges friluftsliv, eller øger deres naturforståelse gennem aktiviteter i det fri.

Ansøgningsfrist: 15. februar 2023

Beløb: Min. 20.000 kr.

Læs mere her: Børn og unges friluftsliv | Friluftsrådet (friluftsraadet.dk)


Nordeafondens projektpulje ”Liv i det lokale

Støtter aktiviteter, der styrker fællesskaber i lokalområdet.

Typiske beløb på 10.000 – 40.000 kr. Løbende ansøgningsfrist.

Læs mere her: Liv i det lokale | Nordea-fonden (nordeafonden.dk)


Tjek din kommune

Udover folkeoplysningsmidler i form af lokale- og aktivitetstilskud har mange kommuner og lokale idrætssamvirker/idrætsråd også puljer, der kan søges af foreninger hjemmehørende i kommunen. Det kan f.eks. være til rejser, events, stævner og faciliteter. Undersøg gerne mulighederne i lige netop din kommune.


Generelle gode råd til ansøgningen

 1. Vær opmærksom på, om klubbens projekt/aktivitet lever op til puljens formål. Hvis du er det mindste i tvivl, så ring og spørg puljens kontaktpersoner.
 2. Beskriv, hvordan det gennemførte projekt/aktivitet vil komme klubben og lokalområdet til gavn – også gerne på langt sigt.
 3. Lav et realistisk og detaljeret budget, som også viser, hvordan klubben selv bidrager til at realisere projektet/aktiviteten – f.eks. med egenfinansiering og frivillige kræfter.