Trænerkursus – Børnetræner E22

Aldersgruppe: 4-12 år

Udgangspunktet for børnetræning er sjove øvelser og orienteringsleg, og som børnene bliver
ældre suppleres dette gradvist af større træningsfokus. Trivsel, fællesskab og leg er kernen i
børnemiljøet.

På børnetræneruddannelsen bliver du klædt på til at tilrettelægge og gennemføre sjov og
udfordrende orienteringstræning med udgangspunkt i børnenes alder og udvikling. Du får viden
og praktisk erfaring med at udvælge og gennemføre træningsøvelser, at give god instruktion og
opfølgning, og du bliver bevidst om din egen rolle som træner og træningsmiljøets betydning.

Datoer for kurset – efterår 2022/forår 2023*:

Modul 1 – ONLINE, mandag d. 7. november 2022

Modul 2 – ONLINE, mandag d. 14. november 2022

Modul 3 – ONLINE, mandag d. 21. november 2022

Modul 4 – FYSISK, lørdag og søndag d. 27.-29. januar 2023, et sted i Jylland eller på Fyn

Modul 5 – ONLINE, en mandag sidst i april, nærmere dato er under overvejelse

*Der tages forbehold for ændringer.

Tilmelding via o-service i starten af efteråret.

Foto: Rold Skov OK