Webinar: Bliv klogere på skovadgang og zoner i skoven – Med Naturstyrelsen

Dansk Orientering inviterede til webinar, hvor du kunne blive klogere på adgangen til Naturstyrelsen arealer, med netop Naturstyrelsen som gæst. Webinaret blev afholdt onsdag d. 16. november kl. 20.00-21.30.

Dansk Orientering har igennem mange år haft aftaler med Naturstyrelsen i forhold til afviklingen af løb, stævner og træninger i statsskovene.

Men hvad betyder aftalen egentlig helt præcist? Hvad betyder de forskellige zoner? Hvordan er det helt præcist der ansøges på Naturstyrelsens hjemmeside?

Dette er nogle af de spørgsmål der blev besvaret på webinaret. På dagen deltog Skovudvalget fra Dansk Orienterings-Forbund og Forstkandidat Lars Bendix Poulsen fra Naturstyrelsen. Længere nede kan du se 11 små videoer med forskellige emner fra webinaret.

Slides fra webinaret giver en masse vigtig information og kan hentes her:

Links

På forbundets hjemmeside findes:
– Skovaftaler med Naturstyrelsen (gælder kun for Fod-O. For MTBO gælder de almene regler)
– Danske undersøgelser
– Internationale undersøgelser
– Retningslinjer for Brugerrådene

På Naturstyrelsens hjemmeside findes bl.a.:
Regler i naturen
Skal jeg have tilladelse til min aktiviet

Registrering til forbundet

Afslag på ansøgninger og restriktioner i forbindelse med skovtilladelse

DOFs Skovudvalg ønsker et løbende overblik over hvilke afslag eller begrænsninger klubberne får på ansøgning om orienteringsløb – både i private og offentlige skove. Baggrunden er en fornemmelse af, at det dels bliver sværere at få tilladelse, og dels at afslagene gives med meget forskellige begrundelser.

Hvis der er konkrete afslag, som forbundet skal reagere på, så skriv direkte til Nina Hoffmann, nh@do-f.dk eller ring på 3011 4767. Registreringsarkene findes her.

Registrering af bæredygtige tiltag

Forbundet ønsker et overblik over hvilke grønne tiltag klubberne gør brug af. Dette for til dels at indsamle viden om hvilke tiltag i som klub allerede gør, men også for at kunne fremme den grønne omstilling gennem viden og erfaringsudveksling på tværs. Registreringsarkene findes her.

Uddannelsesplatformen – Skovtilladelser

Her på uddannelsesplatformen kan du blive klogere på om dit stævne eller træning på Naturstyrelsens arealer kræver tilladelse.

Vis Hensyn

Orienteringssporten foregår i naturen og det stiller særlige krav til alle deltagere – men især til banelæggere og -kontrollanter – om viden om skovens hensyn til naturen, dens ejere og andre brugere.

Ved afholdelse af stævner/træninger er der flere elementer at tage med i betragtning. Forbundet vil i 2023 have fokus på bl.a. Naturvenlig banelægning, som er en del af vores aftale med Naturstyrelsen. Læs mere om naturvenlig banelægning her.

Video 1 – Overordnede rammer for offentlig forvaltning

Video 2 – Adgangsregler

Se slide 3 i præsentationen fra Naturstyrelsen, som du kan hente ovenfor.

Video 3 – Tilladelser

Se slide 4 i præsentationen fra Naturstyrelsen, som kan hentes ovenfor.

Video 4 – Nyt ansøgningssystem

Se slide 6 i præsentationen fra Naturstyrelsen, som kan hentes ovenfor.

Video 5 – Natura 2000 områder

Se slide 6 i præsentationen fra Naturstyrelsen, som kan hentes ovenfor.

Video 6 – Regler for behandling af tilladelser til orienteringsløb

Se slide 6 i præsentationen fra Naturstyrelsen, som kan hentes ovenfor.

Video 7 – Zoner og inddelinger af Naturstyrelsens arealer

Se slide 7 i præsentationen fra Naturstyrelsen, som kan hentes ovenfor.

Video 8 – Regler ved andre forhold, som motorkørsel, sikkerhed og ansvar

Se slide 8 i præsentationen fra Naturstyrelsen, som kan hentes ovenfor.

Video 9 – MTBO tilladelser og generelt om tilladelser

Det er ikke antallet af deltagere der afgør om man skal have en tilladelse. Det er den aktivitet man udøver. Se om aktiviteten kræver tilladelse på NST-hjemmeside.

Video 10 – Naturnationalparker (NNP) og Faunalommer

Video 11 – Skovning og korttegning

Naturstyrelsens enheder kan du se her: NST Enheder


Andre webinarer inden for emnet ‘Klubudvikling’:

Webinarer: ‘Find Vej Dage #1 og #2

Webinarerne fungerede som en optakt til Find Vej Dagene i september 2022, som du kan læse mere om her.

Webinar: Inspiration til ungdomstræning i klubben

Træner for ungdomstræningen i OK Sorø, Morten Hass, lagde op til dialog om emnet, med afsæt i OK Sorøs praksis og erfaringer baseret på TBU.

Webinar: ‘Fastholdelse – Fra minitræning til børnetræning’

Gry Rosenkilde Christensen, der er børnetræner i Silkeborg OK, var med online, og fortalte om deres børnetræning, og om hvordan de i Silkeborg OK arbejder med at fastholde løberne fra minitræning videre til børnetræning.


Oversigt over alle webinarer inden for emnet ‘Klubudvikling’: