Webinar: Hvad kan du bruge din kommune til?

Idrætten er i mange kommuner et stort politisk fokusområde, og for forvaltningen er det en kerneopgave at understøtte det frivillige foreningsliv. Som idrætsforening har man derfor en række muligheder for at få hjælp og støtte af sin kommune. Det gælder især økonomiske tilskud til f.eks. aktiviteter og faciliteter, men også på anden vis kan kommunerne hjælpe med at skabe bedre rammevilkår for sporten og friluftslivet.

Men det kræver ofte, at man som forening tager initiativ til en dialog med kommunens forvaltning eller politikere. Og hvordan griber man lige det an?

For at give inspiration til dette, satte vi på dette webinar fokus på, hvordan man som orienteringsklub kan skabe og opretholde et godt samarbejde med sin kommune, og hvordan det kan komme klubben til gavn.

John Søndergård fra FIF Hillerød fortalte om det samarbejde, klubben gennem årene har etableret med Hillerød Kommune. Han gav konkrete eksempler på økonomiske tilskud til klubbens arbejde – herunder bl.a. korttegning, talentarbejde og skoleorientering. Han kom ind på, hvilke forventninger, der til gengæld stilles til klubben. Og han beskrev vejen derhen og hvordan man i klubben har grebet processen an.

Afholdt: Onsdag d. 31. august kl. 20:00 – 21:30.

Der er lavet tre små uddrag fra webinaret, med nogle af de vigtigste pointer om kortet som facilitet, og udviklingskonsulent Johanne Valbjørn Gydesens oplæg om kommunernes arbejde og folkeoplysningsloven fra et orienteringsperspektiv.

Uddrag fra webinaret kan ses her:


Andre webinarer inden for emnet ‘Klubudvikling’:

Webinarer: ‘Find Vej Dage #1 og #2

Webinarerne fungerede som en optakt til Find Vej Dagene i september 2022, som du kan læse mere om her.

Webinar: Inspiration til ungdomstræning i klubben

Træner for ungdomstræningen i OK Sorø, Morten Hass, lagde op til dialog om emnet, med afsæt i OK Sorøs praksis og erfaringer baseret på TBU.

Webinar: ‘Fastholdelse – Fra minitræning til børnetræning’

Gry Rosenkilde Christensen, der er børnetræner i Silkeborg OK, var med online, og fortalte om deres børnetræning, og om hvordan de i Silkeborg OK arbejder med at fastholde løberne fra minitræning videre til børnetræning.


Oversigt over alle webinarer inden for emnet ‘Klubudvikling’: