Webinarrække 2023

 

Foto: Kell Sønnichsen

I denne række af webinarer er der fokus på klubudvikling inden for relevante emner for DOF’s klubber, herunder rekruttering, fastholdelse, aktiviteter på tværs af landet, kommunesamarbejde, skovadgang, stævner mm., med det formål at videndele og inspirere klubberne imellem.

Planen er ca. 2 webinarer hver måned. Der vil oftest være 1-2 oplægsholdere, som har erfaring med eller viden om det område, webinaret handler om. Det kan både være frivillige i DOF’s klubber eller eksperter udefra. Efter oplæggene vil der være mulighed for diskussion og erfaringsudveksling.

Webinaret afholdes online via Microsoft Teams en hverdagsaften kl. 20.00-21.30.

Tilmeld dig webinarerne via O-service. Tilmelding er dog ikke nødvendig for at deltage.

Temaer og datoer for webinarerne i 2023 annonceres løbende her på siden.

KOMMENDE WEBINARER 2023

 

13. april 2023
Webinar: Gør klubben forårsklar til nye medlemmer
Læs mere her:

 

17. april 2023
Klimaworkshop for unge

Læs mere her:

 

26. april 2023
Etablering og drift af Find Vej-projekter

Læs mere her:

 

1. maj 2023
Unges frivillige engagement (mere info kommer)

 

8. maj 2023
Skole-OL

Læs mere her:

 

15. maj 2023
Adgang til private skove

Læs mere her:

 

AFHOLDTE WEBINARER 2023

4. januar 2023
Webinar: Bæredygtige stævner
Læs mere her:

19. januar 2023
Webinar: Stævneledelse og reglement
Læs mere her:

7. februar 2023
Webinar: Stævner for alle?
Læs mere her:

 

22. marts 2023
Webinar: Opstart af minitræning for børn
Læs mere her: